.

 

W jaki sposób Fundacja pozyskuje fundusze?  
 

Fundacja od samego początku swojego istnienia opierała się na następujących źródlach finansowania:

1. Składki członkowskie
2. Zapisy testamentowe
3. Dary
4. Dotacje
5. Inwestowanie aktywów w instrumenty finansowe.

Ad 1. Składki członkowskie.
Każda osoba (lub instytucja, organizacja) chcąca zostać przyjęta do Fundacji jest zobowiązana do wpłaty w wysokości $100 Cdn. Jest to jednorazowa składka dająca status członka zwyczajnego.
Wpłata w wysokości $1000 Cdn, daje status czlonka Fundatora.
Wpłatą w wysokości $10 000 Cdn, daje status czlonka Fundatora oraz daje prawo do ufundowania stypendium studenckiego swojego imienia. Stypendium jest wypłacane corocznie.

Ad 2. Zapisy testamentowe.
Fundacja przyjmuje wszelkie zapisy testamentowe. W wypadkach zapisów znacznych sum lub legatów prosimy o wcześniejsze porozumienie się z Zarządem Fundacji. Istnieje również możliwość pomocy prawno – notarialnej oraz poniesienia kosztów opłat notarialnych przez Fundacje. (w całości lub części)

Ad 3. Dary.
Fundacja przyjmuje dary w postaci papierów wartościowych, obligacji, jednostek funduszy inwestycyjnych, nieruchomości oraz polis ubezpieczeniowych.

Ad 4. Dotacje.
Fundacja przyjmuje dotacje ze strony osób prywatnych, firm oraz innych instytucji charytatywnych. Dotacje mogą być jednorazowe, wielokrotne lub z przeznaczeniem na konkretny cel.

Ad 5. Inwestowanie aktywów w instrumenty finansowe.
Działalność Fundacji jest tez z dochodów pochodzących z operacji na rynkach finansowych, inwestycji kapitałowych w papiery wartościowe i instrumenty finansowe jak ; obligacje skarbowe, komunalne, korporacyjne, jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych oraz akcje firm.

Polska Fundacja Społeczno – Kulturalna jest zarejestrowana jako organizacja charytatywna i na wszystkie wpłaty wystawia pokwitowania (minimum $50) upoważniające do zwolnień podatkowych.

Po dokładne informacje dotyczące zwolnień podatkowych kliknij tutaj: CHARITABLE GIVING TAX CREDITS IN QUEBEC (PDF)

Po deklarację czlonkowską kliknij tutaj (PDF)

 

 

 

 

 


WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. POLSKA FUNDACJA SPOŁECZNO-KULTURALNA W QUÉBECU.