.

 

Najczęściej zadawane pytania  
 

Kto może należeć do Fundacji?

- Do Fundacji może należeć każda osoba, każda organizacja lub stowarzyszenie chcące w sposób finansowy poprzeć polonijne organizacje w Québecu.

Chcąc zostać czlonkiem Fundatorem, czy można rozłożyc wpłaty na kilka lat?

- Tak, można rozłożyć wpłaty po minimum $100 rocznie, składając wraz z deklaracją czeki postdatowane. W każdym roku Fundator dostaje pokwitowanie do celów podatkowych na sumę jaka jest na danym czeku. Po wpłacie ostatniego czeku, zostaje oficjalnym członkiem Fundatorem.

Czy Fundacja może przejąć moją polisę ubezpieczeniową na życie ?

- Tak, Fundacja może przejąć polise ubezpieczeniową na życie. Prosimy o skontaktowanie się z Prezesem lub Skarbnikiem celem omówienia szczegółów.

Jestem członkiem Fundacji od kilkunastu lat. Moja wnuczka studiuje we Francji, czy może złożyć podanie o stypenium?

- Niestety nie. Stypendia studenckie są udzielane tylko dla studentów, których uczelnie mają swoją siedzibę w prowincji Québec.

Ilu pracowników ma Fundacja?

- Fundacja nie ma żadnych pracowników etatowych. Wszyscy wybrani do rady Administracyjnej i Zarządu pracują społecznie.

Czy jest możliwość nabycia miejsca pochówku na Kwaterze Zasłużonych na Cmentarzu Cote-des-Neiges? Widziałem dużo pomników bez nazwisk.

- Niestety już nie dysponujemy żadnymi wolnymi miejscami. Od 2012 roku wszystkie miejsca zostaly juz wykupione.

Czy Zarząd Fundacji przewiduje dokupienie ziemi celem zwiększenia miejsc na Kwaterze Zasłużonych na Cmentarzu Cote-des-Neiges? Czy macie jakąś listę rezerwową?

- W chwili obecnej Zarząd Fundacji nie planuje ani nie przewiduje powiększenia Kwatery Zasłużonych na Cmentarzu Cote-des-Neiges oraz nie prowadzi żadnej listy rezerwowej.

Jestem studentem z Polski, studiuję w Montrealu i posiadam wizę studencką. Czy mogę starać się o stypendium?

- Fundacja nie przyznaje stypendiów dla osób bedących w Kanadzie tymczasowo. Wymagany jest stały pobyt lub obywatelstwo.

 

 


WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. POLSKA FUNDACJA SPOŁECZNO-KULTURALNA W QUÉBECU.