.

 

Stypendia

 

TERMINY SKŁADANIA PODAŃ NA ROK 2018:

 
- o dotacje dla organizacji: do dnia 31 marca 2018
- o stypendia na wyższe studia: do dnia 15 września 2018
 

PODANIA NALEŻY WYSŁAĆ NA ADRES: 
 

FONDATION SOCIO-CULTURELLE POLONAISE DU QUEBEC
C. P. 63601, C.C. Van Horne, 
Montreal, Qc. H3W 3H8

 

FORMULARZE DO POBRANIA

 

Zgodnie z przepisami Polskiej Fundacji, dotacje dla organizacji będą przyznawane wyłącznie na cele społeczno-kulturalne.
Przypominamy organizacjom polonijnym, że warunkiem otrzymania dotacji jest posiadanie numeru rejestracyjnego jako "Registered charity" Canada Customs and Revenue Agency (CCRA).

 

Studenci mogą otrzymać stypendia tylko 3 razy i wyłącznie na studia w prowincji Quebec. O przyznaniu stypendium decydują wyniki w nauce, znajomość języka polskiego, oraz zaangażowanie w życie polonijne zarówno studenta jak i jego rodziców.
Dzieci i wnukowie członków Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, Polskiego Towarzystwa Patriotycznego Bratniej Pomocy i Związku Weteranów Polskich im. Marsz. J. Piłsudskiego mogą ubiegać się o stypendia z funduszów imienia tych organizacji.
Stypendia z funduszu Jadwigi i Michała Markiewiczów przyznawane będą na studia politechniczne, medyczne, nauk ścisłych i rachunkowości. Stypenia z fundusz
u Wandy de Roussan dla studentów studiów humanistycznych, a stypenia imienia Rudolfa Falkowskiego dla studentów literatury i inżynierii.


Ponadto udzielone będą stypendia: na studia inżynieryjne ufundowane przez Stow. Inżynierów Polskich, oraz stypendia imienia Fundatorów: Marii Czarnojańczyk-Burdick, Edmunda Danowskiego, Franciszka Moskala, Wojciecha Oczechowskiego, Ligii, Stanisława, Stana i Francine Ofrecht, Janiny i Wiesława Kędzierskich, Zofii i Michała Michniewiczów-Dechaine, Aleksandry i Mariana Wojdanów, Ludwika Wielgosza, Jana Zaścińskiego, Helen DeCorwin, Stanisława Boczkowskiego oraz Leszka Missali.
 


Dotacje na projekty specjalne powinny być zgodne z ogólnymi celami Polskiej Fundacji.

 

Od 1979 roku do dnia dzisiejszego Polska Fundacja Społeczno-Kulturalna udzieliła dotacji i stypendiów na sumę $1,517,252.

  .

 


WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. POLSKA FUNDACJA SPOŁECZNO-KULTURALNA W QUÉBECU.