.

Witamy Państwa na stronie Polskiej Fundacji Społeczno-Kulturalnej w Québecu.

Polska Fundacja Społeczno-Kulturalna w Québecu  jest organizacją posiadajacą statut organizacji charytatywnej i od jej założenia w 1979 roku, zrzesza w swoich szeregach osoby i instytucje, których troską jest wsparcie wszelkich form aktywności kulturalnej, naukowej i społecznej Polonii montrealskiej  zorientowanych na kultywowanie naszych korzeni i popularyzację kultury polskiej.

Fundacja powstała z potrzeby aktywnego finansowego wsparcia organizacji polonijnych działajacych na terenie prowincji Québec, zwłaszcza w Montrealu, będacym najsilniejszym liczebnie rejonem osiedlenia się Polaków w Québecu. Celem  Fundacji jest gromadzenie funduszy i wypracowywanie dochodu umożliwiającego udzielanie dotacji pozwalajacych na rozwój i działanie organizacji statutowo zajmujących się różnymi formami kultywowania polskości.

Drugim istotnym nurtem naszej działalności jest troska o poprawę pozycji społecznej i materialnej Polonii. Przejawia się to we wspieraniu  edukacji  młodzieży pochodzenia Polskiego na poziomie studiów wyższych, poprzez przyznawanie stypendiów dla studiującej młodzieży, ufundowanych przez indywidualnych darczyńców Fundacji.

Wszystkich gorąco zachęcamy do zrzeszenia się poprzez wstępowanie do Fundacji, dokonywania zapisów i darów. Wszystkie dary uprawniają nas jako organizacje charytatywną do wystawiania pokwitowania do celów podatkowych.

Popierając naszą Fundację, popierasz całą Polonię. 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami odnośnie pracy naszej Fundacji umieszczonymi na naszej stronie.

 

Lista fundatorów od 2010 roku:

Vicky HOMZA, Fabian Z. HOMZA, Michał WISNIESKI, Czesława WISNIEWSKA, Józef MICHALIK, Antoni ZUBRZYCKI, Luba ZUBRZYCKI, Polskie Tow. PATRIOTYCZNE BRATNIEJ POMOCY, Jadwiga ADAMCZEWSKA, Zdzisław MARCZYNSKI, Cezary STAWSKI, Hélène DeCORVIN, Elisabeth DANOWSKI, Alina DEC, Danuta MAZUR, Janusz MAZUR. 

„Dla odchodzącego pokolenia tych, którzy walczyli za Polskę, którzy na emigracji budowali polskie kościoły i zakładali zręby polonijnych organizacji społeczno-kulturalnych, POLSKA FUNDACJA SPOŁECZNO-

KULTURALNA będzie rękojmią, że ich trud nie pójdzie na marne, że PAMIĘĆ O NICH NIE ZAGINIE."

 

ks. Henryk Pieprzycki

 

Ogłoszenia / wydarzenia

9 listopada 2016, w siedzibie Związku Weteranów Polskich im. Marszałka Józefa Piłsudskiego odbyła się coroczna uroczystość wręczania dotacji dla organizacji polonijnych i stypendiów studenckich.

 

Ogłoszenie Zarządu PFSK w sprawie uaktualnienia danych adresowych

 

Zamiast oddać fiskusowi, złóż dotację na rzecz Polonii!

 

Stypendium PFSK imienia Wandy de Roussan dla studentów studiów humanistycznych

 

Stypendium PFSK imienia Rudolfa Falkowskiego dla studentów literatury i inżynierii

 

 

Historia Fundacji 

Pewnego dnia, jesienią 1972 roku do prezesa Polskiej Kasy Oszczędności, Czesława Ochmana, zwrócił się jeden z jego klientów z interesującą propozycją założenia fundacji. P. Jan Burowski, zamożny właściciel domu w Westmount, Żyd z Polski, chciał uczcić pamięć swoich wybawców w czasie wojny, fundując specjalne stypendium ich imienia. Była mowa o 30 tysiącach, potem, po powrocie z Izraela p. Burowski wspomniał o zapisie na rzecz fundacji połowy swego majątku.

(więcej)

 

 

E-mail

................................................................

 


WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. POLSKA FUNDACJA SPOŁECZNO-KULTURALNA W QUÉBECU.