.

Witamy Państwa na stronie Polskiej Fundacji Społeczno-Kulturalnej w Québecu

Polska Fundacja Społeczno-Kulturalna w Québecu jest organizacją posiadającą statut organizacji charytatywnej i od jej założenia w 1979 roku, zrzesza w swoich szeregach osoby i instytucje, których troską jest wsparcie wszelkich form aktywności kulturalnej, naukowej i społecznej Polonii montrealskiej zorientowanych na kultywowanie naszych korzeni i popularyzację kultury polskiej.

Fundacja powstała z potrzeby aktywnego finansowego wsparcia organizacji polonijnych działających na terenie prowincji Québec, zwłaszcza w Montrealu, będącym najsilniejszym liczebnie rejonem osiedlenia się Polaków w Québecu. Celem Fundacji jest gromadzenie funduszy i wypracowywanie dochodu umożliwiającego udzielanie dotacji pozwalających na rozwój i działanie organizacji statutowo zajmujących się różnymi formami kultywowania polskości.

Drugim istotnym nurtem naszej działalności jest troska o poprawę pozycji społecznej i materialnej Polonii. Przejawia się to we wspieraniu edukacji młodzieży pochodzenia Polskiego na poziomie studiów wyższych, poprzez przyznawanie stypendiów dla studiującej młodzieży, ufundowanych przez indywidualnych darczyńców Fundacji.

Wszystkich gorąco zachęcamy do zrzeszenia się poprzez wstępowanie do Fundacji, dokonywania zapisów i darów. Wszystkie dary uprawniają nas jako organizacje charytatywną do wystawiania pokwitowania do celów podatkowych.

Popierając naszą Fundację, popierasz całą Polonię.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami odnośnie pracy naszej Fundacji umieszczonymi na naszej stronie.
 

 

 

 

„Dla odchodzącego pokolenia tych, którzy walczyli za Polskę, którzy na emigracji budowali polskie kościoły i zakładali zręby polonijnych organizacji społeczno-kulturalnych, POLSKA FUNDACJA SPOŁECZNO-KULTURALNA

będzie rękojmią, że ich trud nie pójdzie na marne, że PAMIĘĆ O NICH NIE ZAGINIE."

 

ks. Henryk Pieprzycki

 


Ogłoszenia
 / wydarzenia

Dotacje i Stypenia studenckie udzielone:
 

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012


 

.................................................................

E-mail


WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. POLSKA FUNDACJA SPOŁECZNO-KULTURALNA W QUÉBECU.