.

Witamy Państwa na stronie Polskiej Fundacji Społeczno-Kulturalnej w Québecu.

Polska Fundacja Społeczno-Kulturalna w Québecu  jest organizacją posiadajacą statut organizacji charytatywnej i od jej założenia w 1979 roku, zrzesza w swoich szeregach osoby i instytucje, których troską jest wsparcie wszelkich form aktywności kulturalnej, naukowej i społecznej Polonii montrealskiej  zorientowanych na kultywowanie naszych korzeni i popularyzację kultury polskiej.

Fundacja powstała z potrzeby aktywnego finansowego wsparcia organizacji polonijnych działajacych na terenie prowincji Québec, zwłaszcza w Montrealu, będacym najsilniejszym liczebnie rejonem osiedlenia się Polaków w Québecu. Celem  Fundacji jest gromadzenie funduszy i wypracowywanie dochodu umożliwiającego udzielanie dotacji pozwalajacych na rozwój i działanie organizacji statutowo zajmujących się różnymi formami kultywowania polskości.

Drugim istotnym nurtem naszej działalności jest troska o poprawę pozycji społecznej i materialnej Polonii. Przejawia się to we wspieraniu  edukacji  młodzieży pochodzenia Polskiego na poziomie studiów wyższych, poprzez przyznawanie stypendiów dla studiującej młodzieży, ufundowanych przez indywidualnych darczyńców Fundacji.

Wszystkich gorąco zachęcamy do zrzeszenia się poprzez wstępowanie do Fundacji, dokonywania zapisów i darów. Wszystkie dary uprawniają nas jako organizacje charytatywną do wystawiania pokwitowania do celów podatkowych.

Popierając naszą Fundację, popierasz całą Polonię. 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami odnośnie pracy naszej Fundacji umieszczonymi na naszej stronie.

 

Lista fundatorów od 2010 roku:

Vicky HOMZA, Fabian Z. HOMZA, Michał WISNIESKI, Czesława WISNIEWSKA, Józef MICHALIK, Antoni ZUBRZYCKI, Luba ZUBRZYCKI, Polskie Tow. PATRIOTYCZNE BRATNIEJ POMOCY, Jadwiga ADAMCZEWSKA, Zdzisław MARCZYNSKI, Cezary STAWSKI, Hélène DeCORVIN, Elisabeth DANOWSKI, Alina DEC, Danuta MAZUR, Janusz MAZUR. 

 

 

„Dla odchodzącego pokolenia tych, którzy walczyli za Polskę, którzy na emigracji budowali polskie kościoły i zakładali zręby polonijnych organizacji społeczno-kulturalnych, POLSKA FUNDACJA SPOŁECZNO-

KULTURALNA będzie rękojmią, że ich trud nie pójdzie na marne, że PAMIĘĆ O NICH NIE ZAGINIE."

 

ks. Henryk Pieprzycki

 

Ogłoszenia / wydarzenia

1.XI. (środa), godz. 12:00 - zapraszamy wszystkich przyjaciół, sympatyków oraz całą Polonię na modły za dusze pochowanych na Kwaterze Zasłużonych Fundacji. Modły, w wypadku niepogody, odbędą się w Kaplicy Cmentarza Côte-Des-Neiges.

Zawiadamiamy, że coroczna msza za wszystkich naszych zmarłych Fundatorów odbędzie się  5 listopada 2017, o godzinie 11.30 w kościele Parafii Św Trójcy, 1660 rue du Centre. Zapraszamy wszystkich w tej celebracji Pamięci o tych co od nas odeszli,  ale zostawili po sobie ślady dzięki którym "Pamięć o Nich nigdy nie zaginie".

PFSK zawiadamia swoich sympatyków oraz całą Polonię, że na ostatnim zebraniu Zarządu w dniu 16.09.2017 r. zostały dokonane zmiany personalne. Po wieloletniej, wytężonej pracy, zrezygnował z funkcji Sekretarza pan Stefan Władysiuk, który obecnie poświęca wszystkie swoje siły Bibliotece Polskiej w nowej siedzibie. Funkcje sekretarza Fundacji przejął dotychczasowy vice-prezes, Maciej Głodowski, który na tymże zebraniu zrzekł się był funkcji vice-prezesa. Pani Weronika Schab, pełniąca funkcję II vice-prezesa, przejęła stanowisko I vice-prezesa.

Wręczenie dotacji i stypendiów, 25 X, siedziba Związku Weteranów Polskich im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przy 63 Prince Arthur Est.

Ogłoszenie Zarządu PFSK w sprawie uaktualnienia danych adresowych

 

Stypendium PFSK imienia Wandy de Roussan dla studentów studiów humanistycznych

 

Stypendium PFSK imienia Rudolfa Falkowskiego dla studentów literatury i inżynierii

.................................................................

 

E-mail

 


WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. POLSKA FUNDACJA SPOŁECZNO-KULTURALNA W QUÉBECU.